Svolání Valné hromady

Výkonný výbor spolku Svaz kulturistiky a fitness České republiky, z. s. (dále jen SKFČR) tímto v souladu s platnými stanovami svolává řádnou ...

 +Věc: Svolání Valné hromady Svazu kulturistiky a fitness České republikyVýkonný výbor spolku Svaz kulturistiky a fitness České republiky, z. s. (dále jen SKFČR) tímto v souladu s platnými stanovami svolává řádnou Valnou hromadu (dále jen VH), která se bude konat v sobotu 4. března 2023 od 10:00 ve Fitness PEPA v OC Breda & Weinstein na adrese U Fortny 49/10, Opava.

Program VH je následující:

Každý subjekt registrovaný v SKFČR může vyslat na VH jednoho delegáta. Každý delegát může zastupovat pouze jeden subjekt. Každý delegát se u prezentace prokáže řádně vyplněným delegačním listem (formulář je ke stažení na www.skfcr.cz/vh2023), který je potvrzen osobou oprávněnou za oddíl jednat, vše v souladu s platným zněním stanov SKFČR a s obecně závaznými právními předpisy.

Prezentace delegátů na VH bude probíhat v den konání od 9:30. Pozor, podle platných stanov je VH usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se VH v usnášeníschopném počtu v čase určeném na pozvánce (10:00), bude VH ukončena. Po zkušenostech z minulých VH je více něž pravděpodobné, že VH bude ukončena z důvodu nízkého počtu delegátů. Do 15 dnů bude oznámeno konání náhradního zasedání Valné hromady (které bude dle stanov usnášeníschopné za přítomnosti libovolného počtu členů; náhradní VH se musí konat do 6 týdnů ode dne konání řádné VH). Cestovní náklady se neproplácí. Všechny podklady pro VH jsou nebo budou v souladu se stanovami zveřejněny na www.skfcr.cz/vh2023. Každý z účastníků VH musí předložit při prezentaci občanský průkaz nebo jiný průkaz prokazující totožnost.

Výkonný výbor Svazu kulturistiky a fitness České republiky, z. s

Čtěte více

Mr. Universe 2023 Praha Hilton

Mr. Universe 2023 Praha Hilton

Mistrovství ČR 2023 se blíží

Mistrovství ČR 2023 se blíží

22.4.2023

aktuální změny v kalendáři

aktuální změny v kalendáři

AKCE V ROCE 2023

-->